Zwroty

 1. Zgodnie z ustawą z 2 marca 2000 roku “O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” Klient może zrezygnować z towaru kupionego w Wiorki.pl bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki.
 2. Warunkiem uznania zwrotu jest odesłanie produktu nieużywanego i nieuszkodzonego. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć otrzymany wraz z towarem rachunek oraz pisemne oświadczenie o rezygnacji z zakupu.
 3. Prawo do zwrotu nie przysługuje w przypadku wykonania przedmiotu na indywidualne zamówienie.
 4. W przypadku zwrotu towaru na określonych powyżej warunkach Klient otrzyma zwrot wartości zakupionego produktu na wskazany w oświadczeniu rachunek bankowy. Koszty dostawy i odesłania towaru nie podlegają zwrotowi.
 5. W przypadku stwierdzenia wad produktów lub niezgodności zawartości przesyłki ze złożonym zamówieniem Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty zakupu.
 6. Zwrot reklamowanych produktów możliwy jest tylko po wcześniejszym kontakcie z Wiorki.pl. Do odsyłanego towaru należy dołączyć otrzymany wraz z przesyłką rachunek  oraz opis powodu reklamacji.
 7. W przypadku uznania reklamacji towar wadliwy zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe, na przykład z powodu niezadowalającego czasu  oczekiwania na wykonanie identycznego rękodzieła, Wiorki.pl zwróci Klientowi równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inny, dostępny towar o tej samej wartości. Klient otrzyma także zwrot kosztów odesłania wadliwego towaru.
 8. Reklamacje dotyczące uszkodzeń powstałych podczas transportu rozpatrywane będą jedynie na podstawie protokołu reklamacyjnego sporządzonego w obecności pracownika Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. Odbierając towar Klient zobowiązany jest do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu.
 9. Reklamacje dotyczące rozbieżności w kolorystyce towarów wynikającej z różnicy w ustawieniu parametrów monitora Klienta oraz związane z niemożnością jednakowego odwzorowania wykonywanych ręcznie produktów nie będą uwzględniane i nie stanowią podstawy do zwrotu towaru.
 10. Reklamacji nie podlegają uszkodzenia mechaniczne i uszkodzenia będące następstwem niewłaściwego użytkowania i przechowywania produktów Wiorki.pl.
 11. Reklamacje rozpatrywane będą najpóźniej w ciągu 10 dni roboczych od ich wpłynięcia.
 12. Zwroty i reklamacje należy wysyłać na adres podany w odpowiedzi na maila reklamacyjnego.
 13. Przesyłki odsyłane za pobraniem nie będą przyjmowane.